Promotional Media Production Service
(บริการผลิตสื่อช่วยส่งเสริมการขาย)

นอกจากบริการดูแลและวางแผนด้านการตลาดดิจิทัลที่กล่าวมาแล้ว เรายังมีบริการในด้านการรับผลิตสื่อโฆษณา (Advertising Media) ทั้งในรูปแบบ คลิปวิดีโอ (Video Clip), แบนเนอร์ (Banner), ภาพอินโฟกราฟิก (Infographic) รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ อีกด้วย เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ให้เกิดความหลากหลายในการนำเสนอ และสามารถสร้างความเข้าใจในตัวสินค้า หรือบริการอย่างมีประสิทธิภาพ

Production

เราพร้อมบริการในด้าน การจัดทำสคริปท์ (Script) พร้อมทั้งจัดหานักแสดง (Casting) ในการทำคลิปวิดีโอ (Video Clip) เพื่อนำเสนอแคมเปญของคุณให้ตรงความต้องการ และเป็นที่พูดถึงในกลุ่มเป้าหมาย

Digital Media

เรามีบริการการออกแบบ และจัดทำ ภาพแบนเนอร์ (Banner), ภาพอินโฟกราฟิก (Infographic), โมชันกราฟิก (Motion Graphic) รวมถึงการโฆษณาแบบสมบูรณ์แบบ ทั้งภาพ, เสียง และวิดีโอ (Rich Media) ในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของคุณ

Print Ads

เรามีบริการในการ รับออกแบบ และผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ (Printed Ads) ออกมาในหลากหลายรูปแบบ อาทิ โบรชัวร์ (Brochure), โปสเตอร์ (Poster), หนังสือ (Book) และป้ายสื่อโฆษณา (Billboard) ตามสถานที่ต่างๆ เพื่อให้ตอบโจทย์ทุกความต้องการ ของธุรกิจคุณ
GrabCar Luxe
รีวิวสินค้า หรือผลิตภัณฑ์
ออกแบบโบรชัวร์ แผ่นพับ
จัดทำภาพอินโฟกราฟิก
ถ่ายทำวิดีโอคลิป
ถ่ายภาพสินค้า เพื่อใช้ในงานต่างๆ